BEZPIECZNA PRACA TO SIĘ OPŁACA – konferencja w Pile
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy podstawą sukcesu ekonomicznego, wizerunku firmy oraz zadowolenia pracowników. Powyższe założenia stanowiły podstawę wystąpień uczestników konferencji „Bezpieczna praca, to się opłaca” zorganizowanej w Pile 15.11.2013 r. Konferencję zorganizowano z inicjatywy Mieczysława Augustyna, senatora Rzeczypospolitej Polskiej i Stanisławy Ziółkowskiej, okręgowego inspektora pracy w Poznaniu. Współorganizatorem konferencji była Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Oddział w Pile. Uczestnikami konferencji byli pracodawcy oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy z kilku powiatów Północnej Wielkopolski. W inauguracyjnym wystąpieniu senator Mieczysław Augustyn podkreślił znaczenie działań prewencyjnych w zakresie popularyzacji zagadnień BHP wśród pracodawców, które w efekcie powinny przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy wypadek przy pracy jest nie tylko osobistą tragedią poszkodowanego i jego rodziny, ale także jest stratą dla pracodawcy i kosztem dla społeczeństwa. Dlatego hasło konferencji „Bezpieczna praca, to się opłaca” jest potwierdzeniem tego oczywistego faktu. Z kolei Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu przedstawiła założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, która jest wspólną inicjatywą organów nadzoru nad warunkami pracy oraz partnerów społecznych na rzecz ochrony zdrowia pracowników. W dalszej części konferencji Przemysław Jachalski, starszy inspektor pracy przedstawił ekonomiczne i społeczne koszty wypadków przy pracy a Jerzy Ościk, nadinspektor pracy z Oddziału PIP w Pile omówił wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń użytkowanych w zakładach pracy. W swoim wystąpieniu przedstawił także przykłady wypadków przy pracy spowodowanych niezgodną z przepisami eksploatacją maszyn i urządzeń. Prezentację bezpiecznych metod ręcznego podnoszenia i przenoszenia ciężarów przedstawił Romuald Liszkowski, starszy inspektor pracy. Następnie Jerzy Tokarski, specjalista d.s. BHP w Philips Lighting S.A. w Pile przedstawił wdrożony w zakładzie program zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. W efekcie programu „Reaguj” w latach 2009 -2013 odnotowano radykalne zmniejszenie liczby wypadków przy pracy w zakładzie. Na zakończenie konferencji przedstawiciel Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Oddział w Pile przedstawił instrumenty finansowe wspierania przedsiębiorców w dostosowaniu warunków pracy do standardów bezpieczeństwa.aa