www.poznan.oip.pl
A+
A


Wypadki przy pracy

Dane dotyczą liczby zdarzeń wypadkowych zgłoszonych do OIP Poznań, co nie oznacza, że zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy.


   Aktualności

Nowa siedziba Oddziału PIP w Pile


Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy 24.10.2013 r. dokonała symbolicznego otwarcia nowej siedziby Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Pile. W uroczystości uczestniczyli także: Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy, Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, inspektorzy pracy, a także przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych Piły. Długo oczekiwana przez pracowników Oddziału siedziba mieści się przy ulicy Dzieci Polskich i zajmuje powierzchnię ponad 360 m2. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa a Państwowa Inspekcja Pracy będzie ją użytkowała na zasadach trwałego zarządu. Oddanie do użytku nowej siedziby znacznie poprawiło warunki pracy. W nowych, przestronnych pomieszczeniach zarówno inspektorzy pracy, pracownicy administracyjni jak i interesanci z całą pewnością odczują różnicę pomiędzy starą a nową siedzibą.

aa
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 18.04.2014 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews
Poprawny CSS!