www.poznan.oip.pl
A+
A


Wypadki przy pracy

Dane dotyczą liczby zdarzeń wypadkowych zgłoszonych do OIP Poznań, co nie oznacza, że zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy.


   Archiwum wiadomości

„Jak uniknąć stresu w pracy”


W dniach 10 i 22 listopada 2011r. odbyły się kolejne warsztaty szkoleniowe dotyczące zarządzania zespołami pracowników oraz umiejętności pracowników radzenia sobie ze stresem. Szkolenia przeprowadzone zostały przez psycholog Marzenę Kościelniak, w ramach programu prewencyjnego „Stres w miejscu pracy i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą w korporacjach (w tym bankach)”. Uczestnikami szkolenia była kadra zarządzająca Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie oraz korporacji Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Psycholog przedstawiła sposoby radzenia sobie ze stresem na trzech płaszczyznach funkcjonowania człowieka: fizjologicznej, tej związanej z myśleniem czyli poznawczej, i emocjonalnej. Podczas warsztatów poruszone zostały tematy dotyczące technik relaksacyjnych, w tym technik oddychania. Przeprowadzono kilka ćwiczeń, m.in.: wizualizację sytuacji stresogennych oraz ćwiczenie polegające na zapoznaniu się z techniką prawidłowego oddychania, które ma na celu dotlenienie i rozluźnienie organizmu w sytuacji pojawienia się objawów fizjologicznych stresu.
Przedstawiono też pięć zasad zdrowego myślenia, oraz wpływ myśli na powstawanie i przeżywanie emocji, a więc w konsekwencji na funkcjonowanie człowieka w stresie. Porady dotyczyły tez umiejętności zarządzania czasem, sposobu komunikowania się i przekazywania informacji na linii pracownik-pracodawca. Psycholog podpowiadała uczestnikom jak przekazywać podwładnym trudne decyzje, a także uczyła sztuki odmawiania i stawiania granic.
W szkoleniu wzięło udział łącznie 23 osoby.

aa
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 18.04.2014 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews
Poprawny CSS!