www.poznan.oip.pl
A+
A


Wypadki przy pracy

Dane dotyczą liczby zdarzeń wypadkowych zgłoszonych do OIP Poznań, co nie oznacza, że zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy.


   Ostatnie wiadomości

STRES I INNE CZYNNIKI PSYCHOSPOŁECZNE W MIEJSCU PRACY


Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach programu prewencyjno-informacyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w pracy” prowadzonego w roku 2014, planowane są, podobnie jak w latach ubiegłych, BEZPŁATNE SZKOLENIA dla pracowników.
aa
Konkurs dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”


Damian Przybył z Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy – uczeń w zawodzie mechanik samochodowy zajął I miejsce w finale regionalnym XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.
aa
Komunikat


Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu informuje, że 18 kwietnia 2014 roku porady prawne udzielane będą w godzinach od 8.30 do 15.00.
2 maja 2014 roku Okręgowy Inspektorat Pracy będzie nieczynny i nie będą udzielane porady prawne.
mk
Targi SAWO 2014


W dniach od 9 do 11 kwietnia 2014 r. odbyły się w Poznaniu XXII Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2014, które są największą tego typu imprezą branży BHP w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Honorowy patronat nad targami objęli: Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektor Pracy, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
aa
Obrady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


Słowa podziękowania za troskę o zachowanie wysokich standardów zawodowych oraz bezpieczeństwo pracy na budowach Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu skierowała do 168 delegatów uczestniczących 8.04.2014 r. w obradach XIII Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
aa
Forum Gospodarki i Kształcenia Zawodowego


Problematyka dualnego systemu kształcenia zawodowego, współpraca z instytucjami rynku pracy oraz sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych były głównymi tematami zorganizowanego 7.04.2014 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Forum Gospodarki i Kształcenia Zawodowego.
aa
Informacja


Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2014 r. wyjątkowo dyżur ip. A.Ziółkowskiej z zakresu porad prawnych dla nauczycieli został odwołany.
aa
I KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020 OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH W TRANSPORCIEPaństwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Inspekcja Transportu Drogowego, Okręgowy Urząd Górniczy oraz inne organy nadzoru i kontroli zapraszają w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013 -2020 na:

I KONFERENCJĘ PANELOWĄ WSOZZ 2013-2020
OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE

Poznań, 9 kwietnia 2014r. (środa)
Teren MTP, pawilon 14, piętro II sala 2.1, piętro III sale 3.A, 3.B i 3.C
Godz. 10.00 - 13.00.

aa
Zgłaszanie wypadków
Wypadki
www.WielkopolskaStrategiaWypadkowa.pl
WSOZZ


BHP w rolnictwie

Poznaj swoje prawa w pracy!

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki, poślizgnięcia

Bezpiecznie od startu

Budownictwo

Młodzi pracownicy

Małe zakłady

Rolnictwo indywidualneStres w pracyKodeks pracy
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Konkursy Państwowej Inspekcji Pracy
Zdobądź dyplom PIP
Wszystko o wypadkach
Zatrudnienie Polaków w Unii Europejskiej
Azbest - Dobre praktyki
Zagrożenia czynnikami chemicznymi© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 22.04.2014 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews
Poprawny CSS!